COPD

Als u een chronische longaandoening heeft, zoals COPD, dan wordt de zorg die u nodig heeft verleend volgens de afspraken die de zorgverleners in Haaksbergen hierover met elkaar hebben gemaakt. We streven er naar om de zorg zo optimaal mogelijk te verlenen en afgestemd op wat de patiënt nodig heeft.
Afhankelijk van de aandoening zijn er tussen de betrokken zorgverleners afspraken gemaakt en beschreven in een zorgprogramma.

Welke patiënten worden opgenomen in het zorgprogramma
Patiënten waarbij is vastgesteld dat ze de chronische aandoening COPD hebben. Wie de patiënt behandelt is afhankelijk van de ernst van de klachten (ziektelast). De ernst wordt vastgesteld door een longfunctieonderzoek (spirometrie).

 • Patiënten met een lichte ziektelast van COPD kunnen worden behandeld door de huisarts (ongeveer 58 % van alle patiënten die COPD hebben).  
 • Patiënten die een matige ziektelast van COPD hebben kunnen als ze stabiel zijn door de huisarts worden behandeld (20%) en worden anders in de ziekenhuis bij de longarts behandeld.  

Uit wie bestaat het behandelteam?
Het behandelteam bestaat uit zorgverleners die de zorg rondom de aandoening van de patiënt betrokken zijn. Deze zorgverleners werken nauw met elkaar samen waardoor de benodigde medische gegevens worden uitgewisseld, de zorg goed op elkaar wordt afgestemd en er één zorgverlener het resultaat van alle geboden zorg in de gaten houdt.

Niet alle zorgverleners zijn altijd betrokken bij de zorg voor de patiënt. Naar mate de ziektelast van COPD toeneemt, neemt ook de intensiteit van de zorg toe en het aantal disciplines dat betrokken is bij de zorg.   

Patiënt De patiënt levert een belangrijke bijdrage in het zelf monitoren van de ziekte en het beïnvloeden van het ziektebeloop. De zorgverleners ondersteunen de patiënten daarbij.
Huisarts Eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt voor de zorg in de eerstelijn. De huisarts houdt tevens rekening met mogelijke andere aandoeningen waarvoor men onder behandeling is
Doktersassistente  Eerste aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk
Praktijkondersteuner Werkzaam in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner (verpleegkundige) voert periodieke controles en behandelingen uit bij patiënten met een chronische aandoening. Tevens geeft zij advies over hoe om te gaan met de aandoening en over het belang van een gezonde leefstijl
Fysiotherapeut Begeleidt de patiënt als deze geactiveerd moet worden om meer te bewegen
Apotheker Begeleidt bij medicijngebruik
Diëtist Geeft voedingsadviezen, bijvoorbeeld als er sprake is van ondergewicht en gewichtsverlies
Maatschappelijkwerk Begeleidt de patiënt wanneer er sprake is van sociale of maatschappelijke problemen ten gevolge van de ziekte
Thuiszorg Ondersteund bij dagelijkse verzorging thuis wanneer de patient dit niet (meer) zelf kan
Longarts Specialist werkzaam in het ziekenhuis. Kan door de huisarts worden geraadpleegd voor afstemming van complexe zorgvragen. Of de huisarts verwijst naar de specialist.


Welke concrete zorg wordt er door de zorggroep COPD geboden?

In nauw overleg met de patiënt stellen we een persoonlijk behandelplan op: uw ‘individuele zorgplan’. In dit zorgplan staat beschreven welke zorg u nodig heeft en welke resultaten we samen met de patiënt willen bereiken.

Onze zorggroep voor COPD biedt in ieder geval de volgende zorg:

Na het stellen van de diagnose COPD vindt in het eerste jaar een intensieve behandeling plaats; voorlichting, educatie én medicijngebruik. De behandeling wordt opgestart en de effecten ervan worden gevolgd.

 • Er wordt bij een patiënt die rookt een advies gegeven om te stoppen met roken door alle betrokken zorgverleners. Stoppen met roken is de meest effectieve behandelingsoptie om versnelde achteruitgang van de longfunctie te voorkomen.
  - Gemotiveerde patiënten om te stoppen met roken worden begeleid door de praktijkondersteuner, Leefstijl verandering
  - Medicijnen kunnen ondersteunen bij het stoppen met roken
 • Begeleiding bij het verkleinen van het risico op het plotseling verergeren van de klachten
 • Begeleiding bij inspanningsproblemen of weinig bewegen, Leefstijl verandering
 • Begeleiding bij ondergewicht of gewichtsverlies, Leefstijl verandering
 • Begeleiding bij het gebruik van uw medicijnen
 • Indien nodig psychische ondersteuning, lees meer
 • Doorverwijzing bij complicaties

 

Digitaal patiënten portaal

Via MijnGezondheid.net kunt u digitaal een afspraak maken of een e-consult aanvragen bij uw huisarts, een herhaalrecept aanvragen bij uw apotheek en uw dossier of medicatiestatus inzien.

Via onderstaande link kunt u direct inloggen bij MijnGezondheid.net


over de praktijk