Hart- en vaatziekten

Als u een chronische aandoening heeft, zoals hart- en vaatziekten, dan wordt de zorg die u nodig heeft verleend volgens de afspraken die de zorgverleners in Haaksbergen hierover met elkaar hebben gemaakt. We streven er naar om de zorg zo optimaal mogelijk te verlenen en afgestemd op wat de patiënt nodig heeft.
Afhankelijk van de aandoening zijn er tussen de betrokken zorgverleners afspraken gemaakt en beschreven in een zorgprogramma.

Welke patiënten worden opgenomen in het zorgprogramma
- Patiënten met een hart- of vaatziekte
- Patiënten met een mogelijk verhoogd risico op het ontwikkelen van hart-  en vaatziekten, bijvoorbeeld bij een
  verhoogd bloeddruk, wordt er een risicoprofiel gemaakt om de riscofactoren vast te stellen:

 • Patiënten die minder dan 5 % kans hebben op sterfte aan hart- en vaatziekten worden niet opgenomen in het zorgprogramma; het risico is gering.
 • Patiënten die meer dan 5% risico hebben op sterfte door hart- en vaatziekten worden opgenomen in het zorgprogramma. Deze patiënten worden opgeroepen door de huisartsenpraktijk. Afhankelijk van de hoogte van het risico wordt het beleid bepaald (welke zorg is nodig en welke zorgverleners worden ingezet).

         - Bij 5-10% risico wordt gekeken naar de leefstijl van de patiënten en mogelijke aanpassingen
           daarin en wordt het gebruik van medicijnen overwogen.
         - Bij meer dan 10% risico wordt er gekeken naar de leefstijl en mogelijke aanpassingen 
           hierin en wordt medicijnen voorgeschreven.   

Uit wie bestaat het behandel team?
Het behandelteam bestaat uit zorgverleners die de zorg rondom de aandoening van de patiënt betrokken zijn. Deze zorgverleners werken nauw met elkaar samen waardoor de benodigde medische gegevens worden uitgewisseld, de zorg goed op elkaar wordt afgestemd en er één zorgverlener het resultaat van alle geboden zorg in de gaten houdt.

Niet alle zorgverleners zijn altijd betrokken bij de zorg voor de patiënt. Welke zorgverleners worden betrokken is afhankelijk van de zorgvraag en de complexiteit van de zorg die geboden moet worden.   

Patiënt De patiënt levert een belangrijke bijdrage in het zelf monitoren van de ziekte en het beïnvloeden van het ziektebeloop. De zorgverleners ondersteunen de patiënten daarbij.
Huisarts Eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt voor de zorg in de eerstelijn. De huisarts houdt tevens rekening met mogelijke andere aandoeningen waarvoor men onder behandeling is
Doktersassistente  Eerste aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk
Praktijkondersteuner Werkzaam in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner (verpleegkundige) voert periodieke contoles en behandelingen uit bij patiënten met een chronische aandoening. Tevens geeft zij advies over hoe om te gaan met de aandoening en over het belang van een gezonde leefstijl
Fysiotherapeut Begeleidt de patiënt als deze geactiveerd moet worden om meer te bewegen
Apotheker Begeleidt bij medicijngebruik
Diëtist Geeft voedingsadviezen, bijvoorbeeld als er sprake is van overgewicht
Maatschappelijkwerk Begeleidt de patiënt wanneer er sprake is van sociale of maatschappelijke problemen ten gevolge van de ziekte
Thuiszorg Ondersteund bij dagelijkse verzorging thuis wanneer de patient dit niet (meer) zelf kan
Cardioloog Specialist werkzaam in het ziekenhuis. Kan door de huisarts worden geraadpleegd voor afstemming van complexe zorgvragen. Of de huisarts verwijst naar de specialist.


Welke concrete zorg wordt er door de zorggroep Hart- en Vaatziekten geboden?

In nauw overleg met de patiënt stellen we een persoonlijk behandelplan op: uw ‘individuele zorgplan’. In dit zorgplan staat beschreven welke zorg u nodig heeft en welke resultaten we samen met de patiënt willen bereiken.

Onze zorggroep voor hart- en vaatzieken biedt in ieder geval de volgende zorg:

 • Na het instellen van de behandeling, advies over de leefstijl en/of de medicatie wordt er een behandel en contole beleid met de patiënt afgesproken. Het controle schema wordt per patiënt opgesteld en is afhankelijk van de zwaarte van de aandoening, andere aandoeningen die de patiënt heeft en de persoonlijke wensen.
 • Stabiele patiënten worden jaarlijks gecontroleerd door de praktijkondersteuner. Bij een beroerte (CVA) of TIA kan een vaker een controle plaatsvinden afhankelijke van de restverschijnselen. 
 • Voorafgaand aan de jaarlijkse controle vindt er laboratorium onderzoek plaats naar de bloedwaarden.
 • Begeleiding om meer te bewegen, Leefstijl verandering
 • Begeleiding bij verandering van het voedingspatroon bijvoorbeeld bij hoge bloeddruk, Leefstijl verandering
 • Begeleiding bij stoppen met roken, Leefstijl verandering
 • Begeleiding bij het gebruik van uw medicijnen
 • Indien nodig psychische ondersteuning, lees meer
 • Doorverwijzing bij complicaties

 

 

Digitaal patiënten portaal

Via MijnGezondheid.net kunt u digitaal een afspraak maken of een e-consult aanvragen bij uw huisarts, een herhaalrecept aanvragen bij uw apotheek en uw dossier of medicatiestatus inzien.

Via onderstaande link kunt u direct inloggen bij MijnGezondheid.net


over de praktijk