Voor inwoners van Haaksbergen

WAAROM IS DE EZH OPGERICHT ? 
U komt vast wel eens bij uw huisarts, de apotheek, de fysiotherapeut of één van de andere 100 eerstelijns zorgverleners in Haaksbergen. Dan vindt u het waarschijnlijk heel vanzelfsprekend dat u de juiste zorg krijgt, dicht bij huis, dat de zorgverlener waarnaar wordt verwezen goed op de hoogte is van uw zorgvraag en dat behandelingen goed op elkaar aansluiten.
Uw zorgverleners vinden dit ook heel vanzelfsprekend, maar dat gaat niet vanzelf.
Daarom is in 2010 de EZH opgericht. Ons motto is “door samenwerking betere zorg”, maar wat doen we dan precies?

WAT DOET DE EZH VOOR U, INWONER VAN HAAKSBERGEN ?
We investeren in samenwerking
De EZH is een netwerkorganisatie die ervoor zorgt dat zorgverleners elkaar en elkaars expertise goed kennen.
Zo kunnen we een goede inschatting maken welke zorgverlener u het beste kan helpen met uw zorgvraag. Door moderne communicatiemiddelen houden de zorgverleners de huisarts op de hoogte van het resultaat van de behandeling. Als het nodig is kunnen we tijdig een vervolgonderzoek en/of behandeling starten.

Door de inzet van een beveiligde app kunnen zorgverleners snel iets met elkaar kortsluiten. Bijvoorbeeld de wijkverpleegkundig die bij iemand thuis een wond moet beoordelen. Die stuurt een foto van de wond naar de huisarts en vraagt bevestiging voor de behandeling. De huisarts reageert binnen een paar minuten waardoor de wijkverpleegkundige de patiënt direct kan helpen.

De EZH overlegt met andere zorgprofessionals zoals medisch specialisten, verpleegkundigen van een verzorgingshuis en zorverleners van een GGZ instelling om de zorg en samenwerking te verbeteren. Tevens onderhouden we contacten met de Gemeente.   

We zetten ons in om de zorg dicht bij uw woonomgeving te organiseren:
Een paar jaar geleden vertrok de enige kinderpsycholoog uit Haaksbergen. De EZH zette zich in om een nieuwe kinderpsycholoog naar Haaksbergen te halen. En met succes!
Nieuwe zorginitiatieven die aansluiten bij wat er in Haaksbergen nodig is ondersteunen we.
Een mooi voorbeeld is het Hospice in Haaksbergen. Een prachtige boerderij waar mensen de laatste 3 maanden van hun leven kunnen verblijven en waardig kunnen sterven. De zorg is hier kortdurend heel intensief. Dit vraagt om goede afspraken tussen zorgverleners (o.a. verpleegkundigen, huisartsen en apothekers). Omdat we elkaar kennen kunnen we dit snel en goed regelen.

We ontwikkelen nieuw zorgaanbod als daar in Haaksbergen vraag naar is:
Bewegen heeft een gunstig effect op het ziekteverloop van een chronische aandoening. Mensen die weinig bewegen kunnen deelnemen aan onze wandelgroep. Onder begeleiding van de praktijkondersteuner van de huisarts en de fysiotherapeut proberen we de patiënt te stimuleren om meer te bewegen. Per wandeling sluiten er, op basis van de behoefte, steeds andere zorgverleners uit ons samenwerkingsverband aan zoals een diëtist, een huisarts of een maatschappelijk werker.
Door deze samenwerking kunnen patiënten op meerdere fronten worden geholpen met het aanpassen van hun leefstijl.

We zetten ons in voor goede service:
De EZH maakt het mogelijk om te beschikken over een eigentijdse digitale faciliteit MijnGezondheid.net. Hiermee kunt u uw medisch dossier inzien, online een afspraak maken bij de huisarts, een e-consult doen en een recept herhalen.
Voor meer informatie zie www.huisartsenhaaksbergen.nl.
Kortom de EZH is de stille kracht achter een goed georganiseerd zorgsysteem in Haaksbergen.
Een uniek samenwerkingsverband in Nederland met ruim 130 zorgverleners. Voor een overzicht van alle zorgverleners zie www.zoekuwzorg.nl.

Denise de Zwart (manager EZH)
Wiedenbroeksingel 4, 7481 BT Haaksbergen
Email: denisedezwart@huisartsenhaaksbergen.nl
Voor vragen over de zorg kunt u terecht bij uw eigen zorgverlener(s).

Digitaal patiënten portaal

Via MijnGezondheid.net kunt u digitaal een afspraak maken of een e-consult aanvragen bij uw huisarts, een herhaalrecept aanvragen bij uw apotheek en uw dossier of medicatiestatus inzien.

Via onderstaande link kunt u direct inloggen bij MijnGezondheid.net


over de praktijk