Diabetes Mellitus type 2

Als u een chronische aandoening heeft, zoals Diabetes Mellitus type 2 (DM2, suikerziekte, ouderdomssuiker), dan wordt de zorg die u nodig heeft verleend volgens de afspraken die de zorgverleners in Haaksbergen hierover met elkaar hebben gemaakt. We streven er naar om de zorg zo optimaal mogelijk te verlenen en af te stemmen op wat de patiënt nodig heeft.
Afhankelijk van de aandoening zijn er tussen de betrokken zorgverleners afspraken gemaakt en beschreven in een zorgprogramma.

Welke patiënten kunnen deel nemen aan het zorgprogramma diabeteszorg

 • Patiënten >18 jaar met DM2, die met dieet, orale therapie of insulinetherapie behandeld worden
 • Patiënten >18 jaar met DM2 met zwangerschap(-swens)
 • Patiënten die bij het ziekenhuis in behandeling zijn en voldoen aan de 2 bovenstaande criteria kunnen na overleg met de specialist en met patiënt worden terug verwijzen naar de huisarts

Patiënten met diabetes die niet deelnemen aan het zorgprogramma

 • Patiënten met DM2 met complicaties die ziekenhuiszorg nodig hebben
 • Patiënten met DM2 met een externe subcutane insulinepomp

Uit wie bestaat het behandel team?
Het behandelteam bestaat uit zorgverleners die bij de zorg rondom de aandoening van de patiënt betrokken zijn. Deze zorgverleners werken nauw met elkaar samen waardoor de benodigde medische gegevens worden uitgewisseld, de zorg goed op elkaar wordt afgestemd en er één zorgverlener het resultaat van alle geboden zorg in de gaten houdt.

Niet alle zorgverleners zijn altijd betrokken bij de zorg voor de patiënt. Welke zorgverleners worden betrokken is afhankelijk van de zorgvraag en de complexiteit van de zorg die geboden moet worden.   

Patiënt De patiënt levert een belangrijke bijdrage in het zelf monitoren van de ziekte en het beïnvloeden van het ziektebeloop. De zorgverleners ondersteunen de patiënten daarbij
Huisarts Eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt voor de zorg in de eerstelijn. De huisarts houdt tevens rekening met mogelijke andere aandoeningen waarvoor men onder behandeling is
Doktersassistente  Eerste aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk
Praktijkondersteuner Werkzaam in de huisartsenpraktijk. De praktijkondersteuner (verpleegkundige) voert periodieke controles en behandelingen uit bij patiënten met een chronische aandoening. Tevens geeft zij advies over hoe om te gaan met de aandoening en over het belang van een gezonde leefstijl
Fysiotherapeut Begeleidt de patiënt als deze geactiveerd moet worden om meer te bewegen
Apotheker Begeleidt bij medicijngebruik
Diëtist Geeft voedingsadviezen, bijvoorbeeld als er sprake is van overgewicht
Podotherapeut Ondersteund bij voetenproblemen ten gevolge van de diabetes
Maatschappelijkwerk Begeleidt de patiënt wanneer er sprake is van sociale of maatschappelijke problemen ten gevolge van de ziekte
Thuiszorg Ondersteund bij dagelijkse verzorging thuis wanneer de patiënt dit niet (meer) zelf kan
Internist Specialist werkzaam in het ziekenhuis. Kan door de huisarts worden geraadpleegd voor afstemming van complexe zorgvragen. Of de huisarts verwijst naar de specialist
Laboratorium Bewaakt de kwaliteit van het gezichtsvermogen en bepaald de bloedwaarden

 

Welke concrete zorg wordt er door de zorggroep Diabetes geboden?

In nauw overleg met de patiënt stellen we een persoonlijk behandelplan op: uw ‘individuele zorgplan’. In dit zorgplan staat beschreven welke zorg u nodig heeft en welke resultaten we samen met de patiënt willen bereiken.

Onze zorggroep voor diabeteszorg biedt in ieder geval de volgende zorg:

 • 4 keer per jaar controle / advies door de huisarts en/of praktijkondersteuner
 • Een eigen logboek waarin alle gegevens en bevindingen worden vastgelegd
  Op die manier weet de ene zorgverlener wat de andere gedaan heeft. Bij zelfcontrole kunt u uw resultaten daaraan toevoegen
 • Afhankelijk van noodzaak, 1 tot 4 keer per jaar bloedcontrole door de huisarts of praktijkondersteuner
 • Minimaal 1 keer per twee jaar een oogcontrole
 • Begeleiding bij het gebruik van uw medicijnen
 • Begeleiding bij om meer te bewegen, Leefstijl verandering
 • Begeleiding bij optimaliseren van de glucosewaarden, vetspectrum en gewicht, Leefstijl verandering
 • Begeleiding bij het stoppen met roken, Leefstijl verandering
 • Indien nodig voetzorg, lees meer
 • Indien nodig psychische ondersteuning, lees meer
 • Doorverwijzing bij complicaties

 

 

Digitaal patiënten portaal

Via MijnGezondheid.net kunt u digitaal een afspraak maken of een e-consult aanvragen bij uw huisarts, een herhaalrecept aanvragen bij uw apotheek en uw dossier of medicatiestatus inzien.

Via onderstaande link kunt u direct inloggen bij MijnGezondheid.net


over de praktijk