Over de EZH

Wie zijn wij?

EZH staat voor EerstelijnsZorg Haaksbergen. Wij vormen een netwerkorganisatie van eerstelijnszorgverleners werkzaam in Haaksbergen. Er zijn ruim 130 eerstelijnszorgverleners werkzaam in ons netwerk. 

Ons doel is om door samenwerking betere zorg te bieden aan alle inwoners van Haaksbegen;
- De EZH zet zich in om deelnemers in het netwerk met elkaar te verbinden door te faciliteren dat we elkaar kennen, we elkaar eenvoudig weten te vinden en samenwerking te stimmuleren en te faciliteren.

- De EZH vormt een platform waar nieuwe ideeën, samenwerkingsinitiatieven en zorginnovaties kunnen worden vormgegeven.   

- De EZH is aanspreekpunt voor de eerstelijnzorg en samenwerkingspartner voor andere (zorg)organisaties zoals het ziekenhuis, de GGZ, de GGD en de gemeente. 

 

Organisatie

Lidmaatschap

Organogram

Digitaal patiënten portaal

Via MijnGezondheid.net kunt u digitaal een afspraak maken of een e-consult aanvragen bij uw huisarts, een herhaalrecept aanvragen bij uw apotheek en uw dossier of medicatiestatus inzien.

Via onderstaande link kunt u direct inloggen bij MijnGezondheid.net


over de praktijk