Ouderenzorg

Als u op leeftijd bent kan er een situatie ontstaan dat u zich niet meer goed kan redden ondanks de huidige hulp of zorg die u heeft. Als dit zo is dan kunt u hulp vragen bij de huisarts. De huisarts bekijkt samen met u wat er nodig is om u en/of uw mantelzorger(s) te ondersteunen.

Welke zorgverleners zijn er betrokken bij de zorgverlening?
Het behandelteam bestaat uit alle zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor de patiënt. Deze zorgverleners werken nauw met elkaar samen. Hierdoor wordt de zorg goed op elkaar afgestemd, wordt er zorg op maat geboden en worden de benodigde medische gegevens uitgewisseld. De verpleegkundige Ouderenzorg coördineert de zorg en zorgt dat de zorg afgestemd blijft op de behoefte.

Niet alle zorgverleners zijn altijd betrokken bij de zorg voor de patiënt. Welke zorgverleners worden betrokken is afhankelijk van de zorgvraag en de complexiteit van de zorg die geboden moet worden.   

Huisarts

Eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt voor de zorg in de eerste lijn.

Doktersassistente 

Eerste aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk.

Verpleegkundige Ouderenzorg

Werkzaam voor de huisartsenpraktijk. De verpleegkundige bekijkt in opdracht van de huisarts de thuissituatie en wat er nodig is om de patiënt en/of de mantelzorger(s) te ondersteunen. De huisarts en verpleegkundige zorgen dat de benodigde hulp en/of zorgverleners worden ingeschakeld. De verpleegkundige zorgt ervoor dat de zorg goed op elkaar is geafgestemd.  

Fysiotherapeut/oefentherapeut

Begeleidt bij achteruitgang of belemmeringen bij het bewegen.

Apotheker

Verstrekt medicijnen en geeft advies over het gebruik ervan. 

Thuiszorg

Ondersteunt bij dagelijkse verzorging of verpleging thuis wanneer de patiënt dit niet (meer) zelf kan.

Ergotherapeut

Geeft advies over mogelijkheden tot aanpassingen in en om het huis om zo lang mogelijk zelfredzaam te kunnen blijven.  

Specialist Ouderengeneeskunde

Kan worden betrokken als er sprake is van een complexere situatie waarvoor extra kennis nodig van de ouderengeneeskunde


Welke concrete zorg wordt geboden?

In opdracht van de huisarts bengt de Verpleegkundige Ouderenzorg bij de oudere thuis in kaart wat er precies nodig is om de oudere en/of diens mantelzorger(s) te ondersteunen. Het in kaart bengen van de situatie wordt gedaan aan de hand van diverse vragenlijsten die betrekking hebben op de woonsituatie, de fysieke gezondheid en de psychische gezondheid.
De uitkomsten van deze analyse wordt met de betrokkenen besproken. Op basis daarvan wordt bepaald wat nodig om de oudere en zijn mantelzorger(s) te ondersteunen en welke hulp en zorg er eventueel ingezet moeten worden.
De Verpleegkundige Ouderenzort regelt dit. Zij wordt tevens contactpersoon voor de oudere en diens mantelzorger(s) en de zorgverleners die worden ingezet. De Verpleegkundige coördineert de zorg en houdt de regie. Zij komt regelmatig terug om te bespreken hoe het gaat en of de zorg/hulp heeft geholpen. Indien nodig wordt het de hulp/zorg bijgesteld.

  nauw overleg met de patiënt stellen we een persoonlijk behandelplan op: uw ‘individuele zorgplan’. In dit zorgplan staat beschreven welke zorg u nodig heeft en welke resultaten we samen met de patiënt willen bereiken.

Onze zorggroep voor hartfalen biedt in ieder geval de volgende zorg:

  • Na het instellen van de behandeling, advies over de leefstijl en/of de medicatie wordt er een behandel- en controlebeleid met de patiënt afgesproken. Het controle schema wordt per patiënt opgesteld en is afhankelijk van de zwaarte van de aandoening, andere aandoeningen die de patiënt heeft en de persoonlijke wensen.
  • Stabiele hartfalen patiënten worden in principe eens per 3 maanden gecontroleerd door de praktijkondersteuner. Voorafgaand aan de controle vindt laboratorium onderzoek plaatsen naar de bloedwaarden.  
  • Jaarlijks vindt een controle plaats bij de huisarts. Voorafgaand vindt er laboratorium onderzoek plaats naar de bloedwaarden en de urinewaarden.
  • Begeleiding om meer te bewegen, Leefstijl verandering
  • Begeleiding bij verandering van het voedingspatroon bijvoorbeeld bij hoge bloeddruk, Leefstijl verandering
  • Begeleiding bij stoppen met roken, Leefstijl verandering
  • Begeleiding bij het gebruik van uw medicijnen
  • Indien nodig psychische ondersteuning, lees meer
  • Doorverwijzing bij complicaties

Digitaal patiënten portaal

Via MijnGezondheid.net kunt u digitaal een afspraak maken of een e-consult aanvragen bij uw huisarts, een herhaalrecept aanvragen bij uw apotheek en uw dossier of medicatiestatus inzien.

Via onderstaande link kunt u direct inloggen bij MijnGezondheid.net


over de praktijk