Overgewicht bij kinderen (Cool2BFit)

Cool2BFit is een programma dat met een positieve benadering werkt aan een leefstijl verandering voor kinderen met overgewicht en hun ouders/verzorgers.  

Wie komt er in aanmerking om deel te nemen aan Cool2BFit
Kinderen met in de leeftijd van 4 - 8 jaar en van 8 - 13 jaar die gemotiveerd zijn om te werken aan een gezonde leefstijl.   

Wat wordt er met het programma Cool2BFit bereikt

-          Uw kind heeft een gezonder gewicht

-          Uw kind heeft plezier in sporten en bewegen

-          Uw kind zit beter in zijn vel

Alle gezinsleden doen samen hun best om gezonder te leven. 


Het team van zorgverleners van Cool2BFit bestaat uit
De huisarts, diëtist, kinderfysiotherapeut en een kinderpsycholoog.

De huisarts stelt vast of het kind overgewicht heeft en of er gezondheidsrisico’s zijn. Hij bespreekt met u de mogelijke deelname aan het programma Cool2Bfit. De huisarts kan u en uw kind vervolgens verwijzen naar Cool2Bfit.

Vervolgens krijgen u en uw kind een intakgesprek waarin wordt besproken waarom het voor het gezin moeilijk is om gezond te leven en welke dingen eventueel het vol kunnen houden van het programma in de weg staan.

De diëtist
Leert kinderen en ouders hoe je gezond kunt eten.

De kinderfysiotherapeut / sportinstructeur

Laat kinderen ervaren dat het leuk is om te bewegen en te sporten en welke mogelijkheden er zijn om gezond te bewegen.

De psycholoog  
Ondersteund bijvoorbeeld bij het werken aan het zelfvertrouwen van uw kind. Samen met u kijkt zij mee hoe het gezin gezonder kan leven. 

Ouders
Hebben een belangrijk rol in het ondersteunen en stimuleren van het kind om gezonder te eten en te bewegen.


Hoe ziet programma er uit?
Er wordt voor ieder kind een plan gemaakt waarin staat wat er nodig is om weer gezond en fit te worden en hoe we dat kunnen bereiken. Daarna gaan we aan de slag.  


Welke zorg wordt er door het team van zorgverleners geboden

FAse 1: Gedurende 6 maanden wordt er intensief gewerkt aan een gezond leefstijl door het team van zorgverleners. Er wordt
            aandacht besteed aan gezonde voeding, regelmatig bewegen en het welbevinden van het kind.  
Fase 2: Geduredende 6 maanden wordt er onder begeleiding van een sportinstructeur wekelijks bewogen en gesport.
Fase 3: Gedurenden 12 maanden is er een online coach die begeleiding biedt om de gezonde leefstijl vol te houden.

Kosten 
U bent verzekerd voor de kosten van het programma Cool2BFit. U betaald zelf een eigen bijdrage omdat deelname niet vrijblijvend is.


In het najaar 2017 wordt er gestart met een nieuwe groep. Hebben u en uw kind interesse om mee te doen?
Maak dan een afspraak bij uw huisarts. 

 

 

Digitaal patiënten portaal

Via MijnGezondheid.net kunt u digitaal een afspraak maken of een e-consult aanvragen bij uw huisarts, een herhaalrecept aanvragen bij uw apotheek en uw dossier of medicatiestatus inzien.

Via onderstaande link kunt u direct inloggen bij MijnGezondheid.net


over de praktijk