Visie

De eerstelijnszorgverleners in Haaksbergen*1 streven door middel van samenwerking naar een compleet en geïntegreerd zorgaanbod in de eerste lijn dat is afgestemd op de vraag van de bewoners van Haaksbergen.

Uitgangspunt is dat de zorg toegankelijk en laagdrempelig is,'dicht bij huis' en dat de patiënt hierin centraal staat. Deze zorg wordt waar mogelijk in de eerste lijn aangeboden, door de lokaal gevestigde  zorgverleners.

We streven naar een actieve opstelling van de patiënt in het zorgproces. Hiertoe wordt het zelfmanagement ondersteund en bevorderd.

De professionals zijn gericht op innovatie en op verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van de multidisciplinaire zorg en preventie. De verschillende disciplines maken daarbij gebruik van elkaars complementaire expertise en middelen.

 

 

*1 Gekoppeld aan het werkgebied van de Coöperatieve huisartsengroep Haaksbergen. Hieronder vallen ook enkele patiënten woonachtig in Beckum en een betrokken zorgverlener in Beckum.

 

Digitaal patiënten portaal

Via MijnGezondheid.net kunt u digitaal een afspraak maken of een e-consult aanvragen bij uw huisarts, een herhaalrecept aanvragen bij uw apotheek en uw dossier of medicatiestatus inzien.

Via onderstaande link kunt u direct inloggen bij MijnGezondheid.net


over de praktijk