Welke zorg biedt de EZH

U komt vast wel eens bij uw huisarts, de apotheek,  de fysiotherapeut of één van de andere 100 eerstelijns  zorgverleners in Haaksbergen.  Dan vindt u het waarschijnlijk heel vanzelfsprekend dat u de juiste zorg krijgt, dicht bij huis, dat de zorgverlener waarnaar  wordt verwezen goed op de hoogte is van uw zorgvraag en dat behandelingen goed op elkaar aansluiten.
Uw zorgverleners vinden dit ook heel vanzelfsprekend, maar dit gaat niet vanzelf. 

Zorg wordt steeds complexer. Dit komt omdat mensen gemiddeld ouder worden en er meerder behandelingsmogelijkheden zijn. Hierdoor is er vaker sprake van meerdere aandoeningen en problemen tegelijk. Er zijn dan regelmatig meerdere zorgverleners betrokken bij de zorg. Hierdoor wordt het steeds belangrijker dat de verschillende zorgverleners goed samenwerken en de zorg goed op elkaar afstemmen. 

Wij investeren daarom in het netwerk van zorgverleners zodat we elkaar goed kennen en kunnen vinden. Hierdoor kunnen we de zorg aan u zo goed mogelijk verlenen en organiseren. 

We analyseren regelmatig welke zorg er in Haaksbergen nodig is, hoe deze zorg nu wordt verleend of georganiseerd is en waar er kansen zijn om dit te verbeteren. Naar aanleiding van deze analyse zijn er voor diverse veelvoorkomende en chronische aandoeningen samenwerkingsafspraken gemaakt. 

Onderstaand een opsomming van de programma's die door de EZH zijn ontwikkeld.  

  • Diabetes Mellitus type 2 (Suikerziekte)
  • Hart- en vaatziekten
  • COPD (Chronische longaandoening)
  • Depressie
  • Ouderenzorg
  • Stoan Bliem (voorkom een val) 
  • Pijn de Baas (gelijktijdige behandeling van fysiotherapeut en psycholoog bij chronische pijnklachten)
  • Cool2Bfit (voor kinderen met overgewicht)
  • Wondzorgbehandeling (bij complexe wonden die niet goed genezen)
  • Oog voor Kansen (bij oogklachten kan in Haaksbergen de diagnose worden vastgesteld door inzet van de optometriste of de huisartsen met specialisatie oogheelkunde ingezet) 

Wilt u meer informatie over hoe deze zorg wordt verleend en welke zorgverleners er betrokken zijn? 

Kik dan hier: 

 

 

Digitaal patiënten portaal

Via MijnGezondheid.net kunt u digitaal een afspraak maken of een e-consult aanvragen bij uw huisarts, een herhaalrecept aanvragen bij uw apotheek en uw dossier of medicatiestatus inzien.

Via onderstaande link kunt u direct inloggen bij MijnGezondheid.net


over de praktijk