Stoan Bliem'n (voorkom vallen)

Bent u boven de 70 en bent u wel eens gevallen, bijna gevallen en maakt u zich hierover zorgen?
Bespreek het eens met uw huisarts of een andere zorgverlener van wie u zorg krijgt.
We kunnen u helpen en proberen te voorkomen dat u (nog een keer) valt.  

Een valpartij is de meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen. In Nederland valt iedere 7 minuten een 65-plusser en is behandeling op de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis nodig. De meest voorkomende breuken door een val zijn heup- en polsfracturen Door de gevolgen van valletsels wordt het voor mensen soms moeilijker om alleen te wonen en zijn ze meer aangewezen op hulp. Mensen kunnen bijvoorbeeld niet meer zelfstandig lopen en/of traplopen waardoor ze voor hun dagelijkse activiteiten afhankelijk worden van hulpmiddelen en thuiszorg. Soms moet men de oude vertrouwde woonomgeving verlaten om ergens te gaan wonen waar wel voorzieningen zijn om zo zelfstandig mogelijk te blijven wonen. Bovendien is vallen de belangrijkste oorzaak van overlijden bij 65-plussers. Gelukkig zijn er genoeg preventieve maatregelen om de kans op vallen te verkleinen. Vandaar dat we in Haaksbergen een Valpreventie programma hebben ontwikkeld.

Voor welke mensen is Stoan Bliem'n bedoeld?
Mensen boven de 70 jaar die gevallen zijn en/of meer kans hebben op vallen door
- een aandoening (bijvoorbeeld parkinson of dementie) 
- een loophulpmiddel, osteoporose of mobiliteitsstoornis die kans hebben op herhaald vallen.  
  

Uit wie bestaat het behandel team? Het behandelteam bestaat uit zorgverleners die een bijdrage kunnen leveren aan het verkleinen van de kans om te vallen. Deze zorgverleners werken nauw met elkaar samen; de benodigde medische gegevens worden uitgewisseld, de zorg wordt goed op elkaar afgestemd en er is één zorgverlener het resultaat van alle geboden zorg in de gaten houdt.

Alle onderstaande zorgverleners kunnen betrokken worden bij de zorg.  

Huisarts Eindverantwoordelijke en eerste aanspreekpunt voor de zorg in de eerstelijn.
De huisarts houdt tevens rekening met mogelijke andere aandoeningen waarvoor men onder behandeling is.
Doktersassistente  Eerste aanspreekpunt in de huisartsenpraktijk
Praktijkverpleegkundige Werkzaam voor de huisartsenpraktijk komt bij u thuis om te bespreken wat er nodig is om fit, actief en zelfstandig te blijven. 

Fysiotherapeut /
Oefentherapeut

Begeleidt bij problemen met uw mobiliteit, evenwicht of spierkracht en het Valpreventie oefenprogramma.
Apotheker Begeleidt het medicijngebruik en bekijkt aan de hand van de medicijnen die u gebruikt of bijwerkingen van uw medicijnen de kans op vallen kunnen verhogen bijvoorbeeld door duizeligheid of slechter zien. 
Ergotherapeut Als er in uw woonomgeving factoren zijn die de kans op vallen vergroot (bijvoorbeeld door hoge drempels, vloerkleedjes, losliggende snoeren) dan adviseert de ergotherapeut hoe de woonomgeving "veiliger" te maken.  
Podotherapeut Behandelt bij voetenproblemen en/of bekijkt risico houdend schoeisel.

 
Welke concrete zorg wordt geboden als u deelneemt aan Stoan Bliem'n? 

  • Uw huisarts kan u na een val of bij een verhoogde kans op vallen ondersteunen om actie te ondernemen om fit en op de been te blijven.  
  • Een verpleegkundige van de huisartsenpraktijk kan bij u thuis samen met u bekijken wat er nodig is om er voor te zorgen dat u fit en op de been blijft. 
  • Afhankelijk wat er nodig is en na instemming van u kan de verpleegkundige de zorg inzetten die nodig is. 

 

 

Digitaal patiënten portaal

Via MijnGezondheid.net kunt u digitaal een afspraak maken of een e-consult aanvragen bij uw huisarts, een herhaalrecept aanvragen bij uw apotheek en uw dossier of medicatiestatus inzien.

Via onderstaande link kunt u direct inloggen bij MijnGezondheid.net


over de praktijk